ÅPNINGSTIDER

OBS! Avvik fra det ordinære åpningstilbudet kan forekomme!
Sjekk Instagram/Facebook/Nyheter for endringer. 


Mandag: 17:30-19:30 Åpent for alle
Mandag: 19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

 

Tirsdag: 17:30-19:30 Kids (-12) og Oldboys (30 år +)
Tirsdag: 19:30-22:00 Skate,
BMX & scoot (12 år+)


Onsdag: 17:30-19:30 Jenteskate
Onsdag: 19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år+)


Torsdag: 17:30-19:30 Åpent for alle
Torsdag: 19:30-22:00 Bare skate


Fredag: 17:30-19:30 Åpent for alle
Fredag: 19:30-22:00 Bare BMX


Lørdag: 12:30-15:00 Åpent for alle
Lørdag: 15:00-18:00 Skate,
BMX & scoot (12 år+)


Søndag: 12:30-16:00 Åpent for alle
Søndag: 16:00-20:00 Skate,
BMX & scoot (12 år+)
Søndag: 20:00-22:00 Oldboys (30 år+)

Trikkestallen Skatepark driftes av frivillige. På bakgrunn av dette er det ikke alltid vaktene møter opp til avtalt vakt eller vi klarer å skaffe nok vakter til å holde åpent i det ordinære åpningstilbudet. Dette spesielt i tilknytning til jul- og sommerferie. Vi kan også holde stengt pga byggedugnader (oktober - desember) og arrangementer/konkurranser. Følg derfor med på Facebook og/eller Instagram.Der vil det fortløpende postes informasjon om vi må holde stengt i ordinær åpningstid. 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2019 by Trikkestallen.