ÅPNINGSTIDER

Åpningstider:
 

Mandag: 17:00-19:30 Åpent for alle
Mandag: 19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år +)
 

Tirsdag: 17:00-19:30 Kids (-12 år) og Oldboys (30 år +)
Tirsdag: 19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år +)


Onsdag: 17:00-19:30 Jenteskate
Onsdag: 19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år +)


Torsdag: 17:00-19:30 Åpent for alle
Torsdag: 19:30-22:00 Bare skate 


Fredag: 17:00-19:30 Åpent for alle
Fredag: 19:30-22:00 Bare BMX 


Lørdag: 12:00-15:00 Åpent for alle
Lørdag: 15:00-18:00 Skate, BMX & scoot (12 år +)


Søndag: 12:00-16:00 Åpent for alle
Søndag: 16:00-20:00 Skate, BMX & scoot (12 år +)
Søndag: 20:00-22:00 Oldboys (30 år+)

OBS! På grunn av mangel på frivillige vakter, ulike arrangementer, dugnadsarbeid m.m. vil det av og til forekomme avvik fra det ordinære åpningstilbudet. Sjekk Facebook/Instagram for fortløpende oppdateringer.