ÅPNINGSTIDER

Ordinære åpningstider:
MANDAG:
17:00-19:30 Åpent for alle
19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

 

TIRSDAG:
17:00-19:30 Kids (-12 år) og Oldboys (30 år +)

19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år+)
 

ONSDAG:
17:00-19:30 Jenteskate

19:30-22:00 Skate, BMX & scoot (12 år+)
 

TORSDAG:
17:00-19:30 Åpent for alle

19:30-22:00 Bare skate
 

FREDAG:
17:00-19:30 Åpent for alle

19:30-22:00 Bare BMX
 

LØRDAG:
12:00-15:00 Åpent for alle

15:00-18:00 Skate, BMX & scoot (16 år+)
 

SØNDAG:
12:00-16:00 Åpent for alle
16:00-19:00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

19:00-22:00 Oldboys (30 år+)