ÅPNINGSTIDER

Våre åpningstider:


Mandag: 17:00-19:30 Åpent for alle 
Mandag: 19:30-22:00 Skate, BMX og scoot (12 år+)
 

Tirsdag: 17:00-19:30 Kids skate (-12 år) og old boys
Tirsdag: 19:30-22:00 Skate, BMX og scoot (12 år+)


Onsdag: 17:00-19:30 Jenteskate
Onsdag: 19:30-22:00 Skate, BMX og scoot (12 år+)


Torsdag: 17:00-19:30 Åpent for alle
Torsdag: 19:30-22:00 Bare skate 


Fredag: 17:00-19:30 Åpent for alle 
Fredag: 19:30-22:00 Bare BMX 


Lørdag: 12:00-15:00 Åpent for alle 
Lørdag: 15:00-18:00 Åpent for alle fra 16 år+


Søndag: 12:00-16:00 Åpent for alle 

Søndag: 16:00-19:00 Skate, BMX og scoot (12 år+)
Søndag: 19:30-22:00 Old boys (30 år+)

OBS! På grunn av mangel på frivillige vakter, ulike arrangementer, dugnadsarbeid m.m. vil det av og til forekomme avvik fra det ordinære åpningstilbudet. Sjekk Facebook/Instagram for fortløpende oppdateringer.